ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ช่วยค้นหา
สมศ.


ผู้นำทางวิชาการ
ผอ.วารี  หอมอุดม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉาง  เป็นผู้นำทางวิชาการด้วยการบริหารงานวิชาการ แล้วยังเป็นครูประจำชั้น สอนเต็มเวลามาตั้งแต่พ.ศ. 2544
ผอ.วารี  หอมอุดม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉาง  เป็นผู้นำทางวิชาการของโรงเรียนบ้านฉางและกลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา
ผอ.วารี  หอมอุดม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉาง  เป็นผู้นำทางวิชาการของโรงเรียนบ้านฉาง เป็นวิทยากรเกี่ยวกับ ประสบการณ์การสอน

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ร.ร.บ้านฉาง หมู่ 7 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 น.ส.วารี หอมอุดม

สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง