ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ช่วยค้นหา
สมศ.


เล่มเล็กเด็กฉาง

 
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
            การอ่าน  นอกจากมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของทุกคนในโลกยุคปัจจุบันแล้ว  การอ่านยังสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมได้  แต่การอ่านมิใช่ทักษะที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ต้องเรียนรู้และฝึกฝนจนเกิดเป็นนิสัย   ดังนั้น การสร้างนิสัยรักการอ่านจึงเป็นสิ่งสำคัญและเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเห็นความสำคัญและมีนิสัยรักการอ่านที่ยั่งยืน  การอ่านจึงเป็นกิจกรรมที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องและไม่มีวันสิ้นสุด
ผลงานนักเรียนจากกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
bigfish.pdf
thai project.pdf
01.pdf
02.pdf
03.pdf
04.pdf
06.pdf
07.pdf
08.pdf
ตัวอย่างผลงานนักเรียนจากกิจกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
small book look up เช่น
I am a ball.pdf         I am a banana.pdf         I am a bed.pdf               I am a camel.pdf
เล่มเล็กเด็กฉาง
01one.pdf               02two.pdf                       03three.pdf                     05five.pdf                06six.pdf  
บ้านฉางพับความรู้สู่สมองเด็กฉาง
04four.pdf

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ร.ร.บ้านฉาง หมู่ 7 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 น.ส.วารี หอมอุดม

สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง