ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ช่วยค้นหา
สมศ.


โรงเรียนรางวัลพระราชทาน

อัตลักษณ์โรงเรียนบ้านฉาง....พากเพียรเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง

 
อยู่อย่างฉาง

dot


ค่ายคุณธรรมวัยเยาว์

กิจกรรมที่มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เยาวชนรู้จักนำหลักธรรมไปใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมMore...


เรียนรู้เรื่องอาเซี่ยน

อาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนิเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ ไทย และเวียดนามMore...


ความเป็นมาน่าศึกษาicon

ประวัติองค์พระปฐมเจดีย์
            ตามหลักฐานในคัมภัร์มหาวงศ์ กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า "ให้พระโสณเถระกับพระอุตรเถระ ไปยังสุวรรณภูมิ" สุวรรณภูมิในที่นี้น่าจะเป็นดินแดนที่เมืองนครปฐมตั้งอยู่ และสุวรรณภูมิน่าจะเป็นเมือง ตามความนิยมของการเรียกอาณาจักรในสมัยนั้นMore...
dot


ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้icon

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านฉาง มุ่งเน้นเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้การให้บริการสื่อ สิ่งพิมพ์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและต่อเนื่องโดยเน้นการบริการที่มีคุณภาพเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีคุณภาพชีวิตที่ดีMore...


เสริมสร้างสมองของเด็กๆด้วยธาตุเหล็กในผัก 5 ชนิด

อาหารที่จะช่วยให้เด็กๆ แข็งแรงสมวัย มีพลังในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้เต็มที่มาฝากกัน นั่นก็คือสารอาหารสำคัญอย่าง "ธาตุเหล็ก" นั่นเองMore...


คุณค่าของการละเล่นไทย
การละเล่นเป็นการส่งเสริมให้เด็ก ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเป็นกิจกรรมที่แฝงไว้ ด้วยสัญลักษณ์ หากศึกษาการเล่นของเด็กในสังคม เท่ากับได้ศึกษาวัฒนธรรมของสังคมนั้นด้วย การละเล่นของเด็กไทย มีความหลากหลาย เช่น หมากเก็บ ว่าว โพงพาง รีรีข้าวสาร เป็นต้น


More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
banchang96@gmail.com 0815629674